Dynamisch Toezicht
 

Dynamisch toezicht

Heeft u ook de belangrijke taak gekregen om te handhaven op energiebesparende maatregelen? Loopt dat bij u gestructureerd, overzichtelijk en is het van de gewenste kwaliteit? Om invulling te geven aan handhaving en stimulering zijn partners essentieel. Wij combineren inhoud, kwaliteit, structuur en overzicht.

EnergiePartners heeft ruime ervaring met handhaving, onafhankelijk energieadvies aan het bedrijfsleven en trainingen aan uitvoeringsinstanties. Wij bieden een makkelijke en volledige oplossing voor handhaving en stimulering en kunnen hierin een actieve of ondersteunende rol innemen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van onze software; de Energieplanner. Dit is bij meer dan 1000 bedrijven een kostene¬ffectieve enthousiasmerende manier gebleken. De praktijk wijst uit dat er gemiddeld 7 tot 50% bespaard wordt op de energierekening.
Wat wij kunnen beïnvloeden, doen wij ook

Stimuleren

Proactief energie besparen begint met inzicht in de daadwerkelijke situatie; inzicht in het verbruik, inzicht in de kosten en inzicht in de besparingsmogelijkheden. De Energieplanner maakt dit mogelijk en zet gebruikers aan tot actie. Er wordt een op maat gemaakt actieplan opgesteld, welke bestaat uit duidelijke acties. Het actieplan wordt persoonlijk toegelicht waardoor barrières worden genomen en acties concreet worden ingepland en uitgevoerd. In de Energieplanner is direct te zien wanneer het energieverbruik daalt en wanneer het geld oplevert.

Handhaving

Op het gebied van handhaving kunnen de professionals van EnergiePartners optreden als gedelegeerd toezichthouders. Dit gaat uit van een nauwe samenwerking tussen u en EnergiePartners, waarin onze professionals de energiebezoeken uitvoeren, de uit te voeren erkende maatregelen identificeren, deze communiceren en hier op controleren. Ook kan de Energieplanner als borgingstool ingezet worden om toezicht eenvoudiger te maken.

Training

Energie is een breed expertisegebied. Belangrijk voor energie besparen is kennis op het gebied van het energie landschap, energie efficiëntie, energie patronen en gebouw gebonden installaties. EnergiePartners heeft zowel deze expertise in huis als ervaring met het delen en overdragen van deze expertise. Kennis delen en kennisoverdracht is dan ook een van de pijlers van onze samenwerking.

Energieplanner

De Energieplanner is een online energiebesparingstool dat energiemonitoring en energieadvies combineert.

De Energieplanner
Is eenvoudig in het gebruik
Toont concrete bespaaradviezen
Geeft inzicht en controle in het energieverbruik
Maakt de daadwerkelijke besparing inzichtelijk
Helpt u om uw energierekening omlaag te brengen

Met de Energieplanner kan er makkelijk gehandhaafd, gestimuleerd en/of gemonitord worden.

Ondersteunen

Om te zorgen dat het proces loopt, blijft lopen en het eindresultaat wordt behaald, biedt EnergiePartners ook de keuze voor ondersteuning in alle diensten. Deze ondersteuning kan van toepassing zijn op alle stappen voor zowel handhaving, als stimulering, als de software.

Voordelen
Ondersteuning of volledige ontzorging
Handhaving en stimulering mogelijk
Monitoring op afstand, actueel inzicht in verbruik
Concreet actieplan op basis van bedrijfssituaties
Support-afdeling voor vragen over besparingen, de Energieplanner of het advies
Wij spreken de taal van de ondernemer
Vrijheid in invulling van samenwerking
Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op, zodat we samen kunnen beginnen met concrete besparingen.
Overige diensten

SDE+ AANVRAAG

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een landelijke subsidieregeling voor bedrijven die duurzame energie willen produceren.

SLIMME METER AANVRAGEN

De slimme meter registreert hoeveel stroom en gas u verbruikt. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar uw energieleverancier.

ENERGIEBELASTING TERUGGAVE

Bepaalde bedrijven komen in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB) en wij kunnen dat verzorgen.

EED ONDERZOEK

Voor de Europese Energie-Efficiency Richtlijn een onderzoek uitvoeren, met als doel het terugdringen van het energieverbruik van uw onderneming.

INFORMATIEPLICHT EN ERKENDE MAATREGELEN

Bedrijven moeten in 2019 voldoen aan de informatieplicht. Dit houdt in dat zij moeten laten zien aan het bevoegd gezag dat zij bezig zijn met energie besparing. Erkende maatregelen bieden het bedrijfsleven duidelijkheid hoe te voldoen aan de wettelijke verplichting om energie te besparen.

ADVIESGESPREK & TRAININGEN

Vraagt u zich af of EnergiePartners een geschikte partij is voor u en uw bedrijf? We komen graag langs voor een adviesgesprek.
EnergiePartners maakt uw energieverbruik inzichtelijk en biedt duurzame oplossingen om nieuwe besparingen te realiseren.
Nieuwsbrief
Meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

© 2017 EnergiePartners | Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden