Climate & Corona - Deel II

Jun 22 2020

Climate & Corona - Deel II

Beetje bij beetje krabbelt de wereld uit de lockdown. Grenzen gaan voorzichtig open. Winkels openen hun deuren en een terrasje pakken of uit eten gaan kan weer. Leerlingen gaan naar school en toeristen zijn binnenkort weer welkom in delen van Europa. We bewegen ons volgens de richtlijnen naar het ‘nieuwe normaal’. De vraag is alleen: gaan we ook op een nieuwe manier om met het bestrijden van de klimaatcrisis?

De hand in eigen boezem steken

We kunnen pas veranderen, wanneer we hier bereid toe zijn. Het is dan ook positief dat recentelijk onderzoek van ABN AMRO en Ipsos aantoont dat het klimaat voor meer mensen belangrijk is geworden tijdens corona.Van de ondervraagden uit het onderzoek geeft 71% aan de positieve effecten van corona op het klimaat vast te willen houden. Men wil daarvoor de hand in eigen boezem steken. Zoals het eigen reisgedrag aanpassen. Dat zoveel mensen aangeven het klimaat belangrijk te vinden én hiernaar te willen handelen is nog niet eerder voorgekomen. Vorig jaar maart hield ABN AMRO een soortgelijk onderzoek. De overgrote meerderheid van de Nederlandse ondervraagden vond ook toen de klimaatverandering een belangrijk onderwerp. Destijds zocht de individu de verantwoordelijkheid veel minder bij zichzelf. Zo wilde slechts een kwart van de ondervraagden nadenken over het verminderen van hun dagelijkse auto- en vliegvervoer. Een groot contrast met nu. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat maar liefst 76% van de autobezitters hun auto nu minder wil gebruiken en 78% van de respondenten zegt minder te gaan vliegen voor privédoeleinden. De belangrijkste reden? Het klimaat.

De komende zes cruciale maanden

Of we de positieve effecten van corona op het klimaat vast weten te houden én nog meer stappen zetten richting klimaatherstel hangt grotendeels af van de beleidskeuzes die we wereldwijd de komende zes maanden maken. Dit zeggen een aantal topeconomen in een studie voor de universiteit van Oxford, onder wie de Brit Nicholas Stern en de Amerikaan Joseph Stiglit. Wereldwijd denken regeringen na over het massaal stimuleren van de economie zodra de pandemie is uitgewoekerd, volgens een artikel van NRC Handelsblad. Hoogstwaarschijnlijk komen hiervoor miljarden voor vrij. ‘Groene miljarden’, als je het de topeconomen vraagt. Zij pleiten voor massale investeringen in groene energie, energiebesparing en andere duurzame doelen. Investeren in een duurzame economie wordt vaak als ‘duur’ gezien. Als tegenargument geeft een van de topeconomen aan dat het nu niet grootscheeps groen investeren ook een prijskaartje heeft. “Ongebreidelde klimaatverandering is zeer kostbaar”, stelt hij. Wanneer we niks doen, zal de schade door extreem weer en natuurgeweld in 2050 op kunnen lopen tot in de duizenden miljarden. Hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO beaamt dit. Zij zegt hierover: ‘we hebben het vaak over de kosten van de transitie, maar de kosten van de niet-transitie zijn pas hoog’. Hierbij verwijst ze naar een studie van Amerikaans econoom Matthew Kahn. Deze studie toont aan dat de wereld bij een ongewijzigd beleid in 2100 6,2% armer is dan wanneer we het 1,5-graden doel van Parijs behalen.

Klimaatvriendelijk investeren is goed voor de economie

EnergiePartners kan zich alleen maar aansluiten bij het pleiten vóór energiebesparing. We beschikken over jarenlange ervaring met dit onderwerp en zien de vele voordelen die energiebesparing oplevert voor de zakelijke portemonnee en het klimaat. Om dit te bewerkstelligen geven wij bedrijven eerst inzicht in hun energieverbruik middels online online tooling. Inzicht zet aan tot actie om vervolgens te kunnen besparen.Door eerst te besparen, en zo de energievraag te beperken, houd je geld over. EnergiePartners kijkt altijd of er eerst bespaard kan worden op zogeheten ‘laaghangend fruit’. Van het instellen van kloktijden voor de verwarming, tot aan het uitschakelen van stand-by apparatuur. Daarna kijken we naar besparingen die vragen om een grotere investering. Zijn ook deze acties uitgevoerd? Dan zetten we de stap richting het zelf duurzaam opwekken van energie. Tot slot kijken we of we de fossiele brandstoffen die nog nodig zijn zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Naast energiebesparing kunnen ook andere klimaatvriendelijke investeringen goed zijn voor de economie. Zo zegt de Britse milieueconoom Cameron Hepburn (universiteit van Oxford) hier het volgende over: “investeringen in groene energie leveren tweemaal zoveel banen op als fossiele investeringen”. Met name de aanleg van energie-infrastructuur is arbeidsintensief. Evenals het energiezuinig maken van woningen en (bedrijfs)panden. Dit creëert snel veel werk. Iets wat juist nu, met de stijgende werkloosheidscijfers, meer dan welkom is.

Wil je zelf weten wat jij als ondernemer kan doen om energie te besparen? We schreven eerder al een artikel met energiebesparende tips tijdens corona. Wil je ook deel 1 lezen over corona en het klimaat? Klik dan hier. Wil je zelf direct aan de slag met energiebesparing? Neem dan contact met ons op.

Terug
EnergiePartners maakt jouw zakelijk energieverbruik inzichtelijk en geeft je duurzame oplossingen voor nieuwe besparingen
Nieuwsbrief
Meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

© 2017 EnergiePartners | Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden